น้ำยาฟาวน์เท่น

Astro Mark 10

ฟาวน์เท่นทดแทนแอลกอฮอล์

 • สำหรับเครื่องป้อนแผ่น และเครื่องป้อนม้วน
 • ได้ภาพที่มีเม็ดสกรีนคมชัด
 • ช่วยทำความสะอาดแม่พิมพ์ระหว่างพิมพ์
 • พิมพ์งานต่อเนื่องได้ยาวนาน
 • ความเข้มข้นสูงใช้น้ำยาในปริมาณเพียงแค่ 1 - 2%
 • สามารถพิมพ์งานได้โดยไม่ใช้ แอลกอฮอล์ในขั้นตอนเดียว (ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องพิมพ์)
 • สามารถพิมพ์งานรวมกับแอลกอฮอล์ในปริมาณต่ำมากๆ

Astro Mark 99

ฟาวน์เท่นทดแทนแอลกอฮอล์

 • สำหรับเครื่องป้อนแผ่น และเครื่องป้อนม้วน
 • ได้ภาพที่มีเม็ดสกรีนคมชัด
 • ช่วยทำความสะอาดแม่พิมพ์ระหว่างพิมพ์
 • พิมพ์งานต่อเนื่องได้ยาวนาน
 • ความเข้มข้นสูงใช้น้ำยาในปริมาณเพียงแค่ 1.2 - 2%
 • สามารถพิมพ์งานได้โดยไม่ใช้ แอลกอฮอล์ในขั้นตอนเดียว (ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องพิมพ์)
 • สามารถพิมพ์งานรวมกับแอลกอฮอล์ในปริมาณต่ำมากๆ

Astro Mark 99 Plus

ฟาวน์เท่นลดแอลกอฮอล์

 • สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกประเภท และทุกระบบทำชื้น
 • ได้ภาพที่มีเม็ดสกรีนคมชัด
 • ช่วยทำความสะอาดแม่พิมพ์ระหว่างพิมพ์
 • พิมพ์งานต่อเนื่องได้ยาวนาน
 • แนะนำให้ใช้ที่อัตราส่วน 2 - 4%
 • ป้องกันการสะสมของแคลเซียมบนลูกกลิ้งหมึก

TA-337

ฟาวน์เท่นทดแทนแอลกอฮอล์

 • สำหรับเครื่องป้อนแผ่น และเครื่องป้อนม้วน
 • ได้ภาพที่มีเม็ดสกรีนคมชัด
 • ช่วยทำความสะอาดแม่พิมพ์ระหว่างพิมพ์
 • พิมพ์งานต่อเนื่องได้ยาวนาน
 • แนะนำให้ใช้ที่อัตราส่วน 3 - 4%
 • ป้องกันการสะสมของแคลเซียมบนลูกกลิ้งหมึก
 • ใช้ได้กับหมึกออฟเซ็ตทุกประเภท
 • สามารถพิมพ์งานได้โดยไม่ใช้ แอลกอฮอล์ในขั้นตอนเดียว (ขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องพิมพ์)
 • สามารถพิมพ์งานรวมกับแอลกอฮอล์ในปริมาณต่ำมากๆ

Toughness T-02

ฟาวน์เท่นเอนกประสงค์

 • สร้างชั้นน้ำที่สม่ำเสมอให้กับหลากหลายระบบทำชื้น
 • คุมสมดุลน้ำ และหมึกง่ายเพื่อการถ่ายทอดหมึกที่สมบูรณ์แบบ
 • ช่วยให้สร้างภาพที่คมชัด และความเข้มสูงบนส่วนของพื้นตาย
 • ป้องกันน้ำในรางเกิดเมือกขาว และเชื้อรา
 • ใช้ได้กับหมึกออฟเซ็ตทุกประเภท
 • สามารถใช้ได้กับระบบทำชื้อแบบต่อเนื่องหรือแบบผ้าลูกน้ำ

PP Clean H

น้ำยาฟาวน์เท่นสำหรับแม่พิมพ์กระดาษ

 • น้ำยาฟาว์เท่นที่ปราศจากสาร Ferrocyanide และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ใช้งานได้ทั้งแม่พิมพ์กระดาษที่เป็นด่าง และแม่พิมพ์ที่เป็น Electrostatic Master
 • เข้ากันได้กับหมึก Blue Inks เป็นอย่างดี
 • ความเข้มข้นสูงเป็นพิเศษ

products

 • น้ำยาฟาวน์เท่น
 • ระบบทำชื้น
 • หน่วยผ้ายาง
 • ระบบหมึก
 • ระบบแม่พิมพ์
 • อื่น ๆ