ข้อมูลบริษัท

การบริหารจัดการ

พวกเราที่ นิคเคน เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็น "บริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนาเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้คนและการพิมพ์ผ่านทางเคมี

พวกเราจะ

 • มีส่วนร่วมกับสังคมท้องถิ่นผ่านกิจกรรมขององค์กรของเรา
 • มุ่งเน้นที่การปกป้องสภาพแวดล้อมของโลก ขณะที่เราพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อให้ลูกค้าใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม
 • แข่งขันเพื่อที่จะเป็นบริษัทระหว่างประเทศที่มุ่งไปสู่เครือข่ายทั่วโลก
planning

วางแผน

 • การตอบสนองที่รวดเร็วต่อเงื่อนไขและแนวโน้มทางสังคม
 • จัดการกับเรื่องสิ่งแวดล้อม และวางความคิดในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม
 • การตรวจสอบขอบเขต และรายละเอียดอื่น ๆ ตามความต้องการของตลาด
development

พัฒนา

 • การเลือกวัตถุดิบที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
 • ทบทวนและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์ตามมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม
 • ดำเนินกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจกับสินค้า
การควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพ

 • มีระบบการตรวจสอบคุณภาพ และการตรวจสอบวัตถุดิบ
 • มีการบำรุงรักษา และตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าให้คงที่
 • การเลือกสรรค์สูตรผลิตภัณฑ์อย่างรอบครอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
marketing

การตลาด

 • การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อปัญหาจากสินค้า
 • การตอบสนองทันทีต่อข้อร้องเรียนและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลบริษัท

Nikken Chemical Laboratory Co., Ltd.
ชื่อ บริษัท นิคเคน เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้ง มกราคม 2552
ประธาน นาย ฮิโรฮารุ ยูชิดะ

บริษัทในเครือ

Affiliated companies

- บริษัท นิคเคน เคมิคอล แลปบารอทารี จำกัด
- บริษัท นิคเคน พริ้นติ้ง แมททีเรียว (เซียงไฮ) จำกัด
- บริษัท กัว ดอง นิคเคน พริ้นติ้ง แมททีเรียว จำกัด

ประวัติความเป็นมาขององค์กร

2009
มกราคม

เริ่มก่อตั้งบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

เมษายน

เริ่มผลิตและจำหน่ายเคมีสิ้นเปลืองในห้องพิมพ์

สิงหาคม

ได้รับการรับรองเป็น บริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

กันยายน

เข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการพิมพ์ Pack Print

2010
เมษายน

มีการขยายการเครื่องมือการผลิต

2011
มีนาคม

เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ

2012
พฤษภาคม

เข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการการพิมพ์ GASMA

2013
กันยายน

เข้าร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการพิมพ์ Pack Print