หน่วยผ้ายาง

Blan Wash E

น้ำยาล้างผ้ายาง และลูกกาวสูตรน้ำนม

 • สามารถทำความสะอาดขุยกระดาษ และหมึกได้พร้อมกัน
 • กำจัดคราบมัน และช่วยฟื้นฟูผิวหน้าผ้ายางได้ในขั้นตอนเดียว
 • ช่วยลดการเสื่อมสภาพของยางและยืดอายุผ้ายาง
 • กลิ่นน้อยไม่กระจายตัว

* ปกติขุยกระดาษไม่สามารถล้างออกด้วยตัวทำละลายหมึกปกติ

UV Wash

น้ำยาล้างหมึกยูวี สำหรับผ้ายาง และลูกกาวสูตรน้ำนม

 • สามารถขจัดหมึกพิมพ์ และฝุ่นกระดาษได้ในเวลาเดียวกัน
 • ล้างหมึก UV ได้เร็ว และมีอัตราการแห้งตัวที่เหมาะสม
 • ป้องกันคราบมันบนผิวยาง และกำจัดสิ่งตกค้างที่ไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำยาล้างทั่วไป
 • ช่วยลดการเสื่อมสภาพของยาง และยืดอายุผ้ายางและลูกกาว
 • กลิ่นน้อยไม่ฟุ้งกระจายตัว

SC Clean-T

น้ำยาล้างผ้ายาง และลูกกาวสูตรรวมตัวกับน้ำได้

 • สามารถผสมน้ำ 50% สำหรับล้างด้วยมือ
 • สามารถใช้กับเครื่องล้างอัตโนมัติถ้าไม่ผสมน้ำ
 • มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหมึก ฝุ่นกระดาษ และแป้งพ่น

AC Cleaner III

น้ำยาล้างผ้ายาง และลูกกาว

 • ทำความสะอาดหมึกพิมพ์ได้รวดเร็วด้วยปริมาณน้ำยาที่น้อย
 • มีอัตราการแห้งตัวที่ดีสำหรับเครื่องล้างอัตโนมัติ
 • มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดหมึก ฝุ่นกระดาษ และแป้งพ่น

UV Cleaner Eco 1

น้ำยาล้างผ้ายาง และลูกกาวสำหรับหมึกยูวี

 • มีประสิทธิภาพในการล้างหมึก UV ได้เร็ว
 • มีอัตราการแห้งตัวที่เหมาะสมกับเครื่องล้างอัตโนมัติ
 • ไม่ทำให้ลูกยางสำหรับหมึกยูวีโดยเฉพาะบวม

UV Cleaner Eco 2

น้ำยาล้างผ้ายาง และลูกกาวสำหรับหมึกยูวี

 • มีประสิทธิภาพในการล้างหมึก UV ได้เร็ว
 • มีอัตราการแห้งตัวที่เหมาะสมกับเครื่องล้างอัตโนมัติ
 • ไม่ทำให้ลูกยางสำหรับหมึกยูวีโดยเฉพาะบวม
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • กลิ่นน้อยกว่าสูตรเดิม

products

 • น้ำยาฟาวน์เท่น
 • ระบบทำชื้น
 • หน่วยผ้ายาง
 • ระบบหมึก
 • ระบบแม่พิมพ์
 • อื่น ๆ